Van overwinnaars in Limburg Totaal maken we veelal een verslag met een gemiddelde lengte zoals ze op de site worden geplaatst.

Voor onze overwinnaar van Agen ZLU (oude duiven) in Limburg Totaal maken we hiervoor een uitzondering. Naast hun overwinning in Limburg Totaal zijn ze ook de nationale winnaars en daarvoor een uitgebreidere reportage.   

In heel Europa was het in het laatste weekend van Juni zomers weer met in de namiddag hoge temperaturen. Op de vluchtlijn stond er een kalme noordoostelijke- tot oostelijke wind. Aanvankelijk hing er op de nieuwe losplaats Hippodroma in Beaumont de Lomagne, even ten zuidoosten van Agen, in de vroege ochtend een laaghangend wolkendek zodat er gewacht moest worden tot 8 uur alvorens over te gaan met lossen.

De inrichters, Les Amis du Bordeaux Télévie, zagen de internationale deelname van 24.850 ingezette oude en jarige duiven iets teruglopen. Dit was ook in Nederland het geval en nu waren er 5.754 oude duiven ingemand. Toen de duiven het luchtruim kozen begonnen ze aan een zware tocht huiswaarts, vooral voor de jarige duiven was het moeilijk. Voor de snelste duif van het hele konvooi stelde de inrichters een ereprijs beschikbaar.

Gespannen werd er via de diverse media gekeken hoe laat de eerste aankomsten zouden zijn in Frankrijk en in welke regio. Het was de Franse kampioen Jean-Paul Balcaen uit Aix Noulette, even ten NW van Arras in het departement het Nauw van Calais, die de stilte doorbrak en hij melde de eerste oude duif om 20.10 uur op een afstand van 737 km. Hij liet een snelheid uitrekenen van 1009 m/min. Jean-Paul Balcaen is geen onbekende meer en zo won hij in 2015 in een week tijd 1e Nat. Pau en 1e Nat. Agen in Frankrijk en nu zal hij Internationaal gaan winnen bij de ouden met een duif met veel Nederlands fondbloed in de aderen.

In België melde Yvon Regnier uit Posche om 21.02 uur de eerste duif op 732 km en zijn duif behaalde een snelheid van 936 m/min.

In Duitsland, Engeland en Nederland moest er gewacht worden tot zaterdag morgen eer de eerste duiven arriveerden.

In Duitsland was het Schlag-Gemeinschaft Zoller uit Zweibrücken, met een duif om 5.11 uur op 770, snelheid 849 m/min

In Engeland was het Mark Gilbert uit Winkfield Windsor, met een duif om 7.45 uur op 849 km, snelheid 801 m/min.

In Nederland waren het de grootmeesters uit Maastricht n.l. Harry en Roger Wijnands die de ZLU meldlijst van de ouden duiven openden met een duif die ze om 5.46.41 uur op een afstand van 849 km klokten. Hun duif behaalde een snelheid van 915 m/min en zoals later zou blijken goed voor een nieuwe nationale overwinning bij de oude duiven. Internationaal zullen ze eindigen rond plaats 46. Verder klokten ze om 7.52 hun tweede oude duif. Ze hadden er 10 mee en ’s avonds 8 thuis.

Hun eerste jaarling arriveerde om 10.13 en verder om 10.50 en 11.22 uu en hier hadden ze er 21 mee en ’s avonds 11 thuis.

 

“Mai-kel” wint 1e Nationaal Agen Oude Duiven

De weduwnaar welke voor Harry en Roger Wijnands zorgde voor dit nieuwe succes kreeg de naam “Mai-kel” naar de verleden jaar overleden echtgenote/moeder Mai. “Mai-kel draagt ringnummer Nl16-1778679 en is een laat jong van 2016 en gekweekt na het vliegseizoen van de oude duiven. Zie verder zijn afstamming.

 

“Mai-kel” werd als jaarling slecht opgeleerd en nadat hij dit jaar werd ingevlogen op de programmavluchten was Agen zijn fonddoop die hij met een grootse overwinning vierde.

Duiven en successen op “De Ringhoeve”

Vader Harry, inmiddels 91 jaar doch helaas slecht ter been, woont samen met zoon Roger, thans 57 jaar, op de boerderij welke in 1889 door de groot- resp. overgrootouders werd gebouwd. Drie generaties na elkaar bedreef de familie Wijnands veeteelt en akkerbouw op de boerderij. Vader Harry oefende meer dan 30 jaar het agrarische vak uit en kon tot verleden jaar nog de kweekduiven en de weduw duivinnen verzorgen. Helaas is dit heden niet meer mogelijk maar toch blijft hij van de duiven genieten als ze trainen en thuiskomen.

Harry had in zijn jongensjaren wel interesse in duiven doch toen hij de boerderij van zijn ouders overnam stopte hij met de duivensport. Het werk in de stallen en op het veld vergde veel noeste arbeid en tijd. Bij een kleine renovatie van een deel van de boerderij maakte de uitvoerder een metalen letterboog met de naam “De Ringhoeve” en plaatste hem boven de boog van de ingangspoort. Zo is de naam “De Ringhoeve” onlosmakelijk verbonden met de familie Wijnands en de duivenport. Een zijpoort van de hoeve ligt aan de Ringovenweg, vandaar de naam “Ringhoeve”.

Zoon Roger was als kind steeds in de weer met duiven welke op de boerderij rondzwierven, ving ze en hij zette ze in de koeienstal. Doch als de koeien weer op stal gingen zat hij met een probleem. DE duiven moesten er weg. Later bouwde vader voor hem een klein hokje onder het afdak van het schuurtje. Zo kreeg ook vader Harry  weer interesse in de duiven en samen besloten ze in 1970 om de sport serieuzer aan te pakken. Op de zolder van de stallen verrezen de hokken en werden bevolkt met duiven. Niet lang daarna, n.l. in 1975, besloten ze de weg naar de fond in te slaan en dit besluit heeft hen wereldberoemd gemaakt.

De basis van hun huidige kolonie gaat terug naar het begin der 80er jaren toen ze bij Piet en Andre Kuijpers uit Neer 2 jongen uit hun “Pau” duivin en twee jongen uit de ouders van hun “Pau” duivin haalden. Drie ervan werden echte super kwekers.

In 1988 kwam het wereldwonder de “Blauwe Vanoppen” naar de Tongerseweg. Nadat Cretien Vanoppen uit Althoeselt in 1987 de 1e Intern. Barcelona had gewonnen, waren Harry en Roger nieuwsgierig naar deze liefhebber en zijn duiven. In de auto reden ze erheen en na drie keer rond het pleintje voor de woning van Vanoppen te zijn gereden, had Vanoppen hen opgemerkt en deed hen stoppen en vroeg wat ze aan het doen waren. Schuchter vertelden ze dat ze kwamen kijken naar zijn duiven. Ze werden uitgenodigd voor een kop koffie en na dit bezoek werd besloten in 1988 een koppel piepers te ruilen. Ze kregen twee piepers uit de ouders van de internationale Barcelona winnaar. Een van overleefde een ongeluk in de volière niet en de andere pieper werd de wereldberoemde “Blauwe Vanoppen”. Zeker geen Adonis maar een doffer met een super overdominantie welke generaties lang topduiven zou leveren. Niet alleen op eigen hokken maar over de hele wereldbol. Als vader Harry deze anekdote vertelt komt er een glimlach op zijn lippen en glinsteren zijn oogjes.

In haast elke crack op hun hok zat en zit wel het bloed van de “Blauwe Vanoppen”. Hij was hoofdzakelijk van het soort van de Gebr. Kuijpers (Gouden Koppel – Pau duivin) en Van de Wegen (Oud Doffertje 1 - Simons Maaseik).

Ook bij de combinatie Brouwers-Kodama uit Grevenbricht kwamen goede duiven uit hun Theelen soort (Vale Marathon en de 10). Ze kweekten geweldig voort.

Een bezoek aan Anton en Lucie van der Wegen uit Steenbergen bracht op nieuw versterking op de hokken op de Ringhoeve.

Verder kwamen er duiven van o.a. Fond Vanophuizen-Marell landgraaf, Jo Gilissen Cardier en Keer, Roger Florizone Nieuwpoort. De laatste versterking (2010) kwam van Noël Peiren uit Zedelgem, een ervan bewees als een goede kweker te zijn. (Internationale Barcelonawinnaar 2015). Ook kwamen er duiven van Etienne Meirlaan uit Sint Maartens-Latem - (Asduivenkoppel). Verder Thieu Cox uit Stein en Theo Daalmans uit Elsloo. Deze zullen moeten laten zien dat ze iets kunnen versterken in de ijzersterke kolonie Wijnands duiven.

Het vermelden van alle successen welke er door de jaren heen zijn behaald op de Ringhoeve en met duiven afkomstig van hun hok, zou onbegonnen werk zijn. Liefhebbers die de uitslagen uitpluizen weten wat er in de jaren voor hun verkoop in 2007 en erna is gepresteerd op nationaal en internationaal vlak. Naast de vele kopprijzen en top tien klasseringen wonnen ze zeven keer een nationale fondvlucht, te weten drie keer Marseille, Souston, Perpignan, Bordeaux en nu Agen. 

Hokken, Spel en verzorging

Op de zolder van stallen zijn de hokken ingericht. Een zolder bevat 9 afdelingen waarop ze een 90-tal weduwnaars hebben ondergebracht. Hiervan zijn ongeveer de helft jaarlingen. Op de zolder haaks op deze eerste schuur zitten een 100 tot 125 jonge duiven in twee afdelingen. Achter de jonge duiven afdelingen is een afdeling voor een achttal kweekkoppels en zijn er drie kweekboxen. De overige 20 kweekkoppels zitten in een tweedeling tuinhok met ren geplaatst onder de vloer van de schuur waar de oude duiven wonen.

De kweekduiven worden eind januari gekoppeld en brengen diverse ronden jongen groot voor eigen gebruik. De jonge duiven worden op de navluchten opgeleerd en daarna op de hand verder geselecteerd.

De vliegduiven worden half maart gekoppeld en eitjes van de beste oude vliegduiven verlegd Roger naar de jaarlingen. De oude duiven broeden verder vuil. De jaarlingen brengen een koppel jongen groot. Daarna gaat alles op weduwschap. In het begin (als de jaarlingen nog met jongen liggen) trainen de doffers 1 x daags in twee groepen voor een uur en met gesloten klep. Eenmaal de jaarlingen ook op weduwschap zitten trainen ze samen. Vanaf einde mei gaan ze twee keer daags los. Mochten de temperaturen in de zomerse periode echt te hoog worden dan trainen de weduwnaars met open klep en kunnen ze naar behoefte in en uit. Op einde van het seizoen herhaald Roger dit weleens om ze extra te stimuleren en te motiveren. Ook komt er dan stro op de hokken en mogen ze soms en dag bij de duivin. Graag varieert hij in het tonen van de duivin om niet in een sleur te raken.

Alle weduwnaars gaan met goed weer vanaf de eerste wedvlucht mee tot en met de dagfondvluchten Issoudun en Argenton. Dan hebben ze zo’n 2000 km in de vleugels. Harry en Roger grote voorkeur gaat uit naar de nationale/internationale ZLU vluchten en er is dan ook alles op afgestemd. Ze spelen het liefst alle weduwnaars van een of meerdere afdelingen per vlucht. Zo kunnen ze de betreffende duiven beter voorbereiden op de vlucht zonder de aderen uit hun rust en ritme te brengen. Elke weduwnaar, ook de jaarlingen, gaan minimaal naar twee ZLU vluchten. Alles is een beetje afhankelijk van het verloop van de vlucht. In de rustperiode tussen twee vluchten gaat Roger ze ook lappen.

Bij thuiskomst van een fondvlucht mogen de weduwnaars kiezen uit een volle bak voer waarin zowel licht als zwaar voer zit. ’s Morgens neemt Roger het voer weg en vult de bak opnieuw en kunnen ze opnieuw hun keuze maken. De dagen erna krijgen ze een lichte mengeling bestaande uit Zoontjens (Beyers), Gerry Plus (Versele) en Relax (Vanrobaeys).

Vier dagen voor ze dan weer de mand in gaan voor een volgende vlucht krijgen de weduwnaars volle bak van een mengeling bestaande uit Super Star en Weduwschap (Versele), Premium Fond (Matador) en Energy Plus (Versele). Dit vult hij dan aan met een hand snoep, Tovo en pinda’s.

Omdat Harry en Roger het liefst een hele afdeling weduwnaars per vlucht spelen, kunnen ze deze weduwnaars medisch voorbereiden. Dit houdt in dat ze om de drie weken een geelpil krijgen opgestoken en 10 dagen voor de vlucht 3 dagen iets voor de luchtwegen. Mocht er iets mis zijn dan raadplegen Harry en Roger Dr. Norbert Peeters uit As.

We waren op bezoek bij heel sympathiek duivenliefhebbers, die ondanks hun grote succes steeds zichzelf zijn gebleven en dit siert hen beiden. We hopen dat vader Harry nog vele jaren samen met Roger mag blijven genieten van zijn grote hobby.

Een dubbel Proficiat.

 

Nieuws flits !!

Recent geplaatste Reportages