In Maasbree woont de winnaar van Nationaal Agen en bij Limburg Totaal met de jarige duiven.

Zijn naam is Marc Gielen uit Maasbree!   

 Toen op vrijdag van 24 juli 2020 In het Franse Agen meer dan 30.000 duiven om  07.00 uur werden gelost bevonden zich daar 5480 Nederlandse jarige duiven onder. De meeste van die jaarlingen krijgen dan de vuurdoop en worden ze getest wat ze in hun mars hebben als ze uren lang in de lucht moeten hangen om thuis te komen. Dat er van deze een groot aantal door de mand zakken, die de finish niet op tijd halen, dat wordt heel logisch gevonden. Het fond spelen kost immers pluimen. Voor de liefhebbers die het fond-spel ambiëren is dat uiteraard bekend en zien dat als een bijkomstigheid. Voor de 50 jarige winnaar Marc Gielen in Maasbree dus ook. Hij was het die op betreffende vlucht Agen zegevierde met zijn duivin 9/1080918 die de  hele Nederlandse kluit achter zich liet. En als men van 16 duiven 8 prijzen wint, met de 1e en de 9e prijs in de top tien dan mag men dat gerust een opvallende prestatie noemen. Over het algemeen heerst de gedachte dat succes op de grote fond het beste behaald kan worden met doffers op weduwschap. Maar die gedachte is al lang achterhaald. Op deze Agen bewees Marc Gielen hoe hij zich met pientere duivinnen onderscheidde. En hij niet alleen maar nog meer liefhebbers die met vrouwtjes in veelvoud op het eerste blad van de uitslag te zien zijn. Zo korfde Marc 15 duivinnen in waaronder de winnares van deze Agen op kuikentjes van ’n paar dagen oud. En zeer waarschijnlijk is deze door die neststand zo gedreven geweest dat ze alles uit haar kas haalde om zo vlug mogelijk bij haar jongen te komen. En wat heet vlug? Als je ruim 900 kilometer op eigen kracht onder je vleugels moet laten door gaan dan heeft “vlug” een ander begrip. Maar gezien de vliegomstandigheden was de prognose bij de deelnemers dat de duiven wel bij benadering de 1200 m/pm grens zouden kunnen vliegen. Mits ze niet te lang onderweg een rustpauze zouden inlassen om ergens te gaan drinken. Dat is een oponthoud dat afremt. In elk geval stond Marc thuis op tijd op z’n post om de duiven op te wachten. Niet om te zeggen op z’n gemak maar met de nodige spanning. Hij had al via z’n laptop waargenomen dat ergens in Frankrijk een liefhebber op een afstand van 724 kilometer om 17.17 uur had geconstateerd en dat die duif dat met een snelheid van 1172 m/pm had gedaan. Dat was voor hem een gegeven om te bepalen wanneer hij dan een vroege duif op zijn valplank zou moeten krijgen. Vol verwachting klopte zijn hart toen hij in de tuin de lucht afspeurde. Hij had immer geen prullen mee maar soort die het zware werk van uit het ei hadden meekregen en daarbij een positie hadden die ze tot het  laatste ‘gaatje’ zouden doen gaan. Doorzetten tot het einde is bereikt. Maar dan is het nog de boodschap of dat genoeg is om een nationale fond-vlucht te winnen. Er zijn immers genoeg gegadigden maar zo weinig die uitverkoren zijn. Heb moed en vertrouwen staat bij Marc in zijn vaandel. Hij heeft bij zijn vader thuis in Baarlo een goede leermeester gehad en diens adviezen heeft hij altijd serieus opgevolgd. En toen hij van thuis in Baarlo naar Maasbree verhuisde moest hij het in de toekomst zelf gaan doen. En met succes.  Dat hij op deze bewuste Agen een allerhoogst succes met zijn duiven zou gaan maken dat bestond alleen nog maar in z’n droom. En die droom werd werkelijk om 19.58.48 uur op vrijdag 24 juli. Hij had al in zich zelf uitgerekend dat als hij een vroege duif thuis zou krijgen dat dit dan om ’n uur of acht diende te zijn. Zo al filosoferende en hopende stond Marc op wacht. En met die gedachte werd hij plotseling wakker geschud.  Omdat een duif boven het hok rondvloog die geen teken vertoonde dat ze al 13 uur in de ruimte had gehangen. Verdomme vloekte Marc in stilte, hij meende dat het een van z’n jonge duiven was die na de training nog achter was. Maar toen die bewuste duif op de klep neerstreek merkte hij dat het ene was van de vlucht Agen. En toen geraakte hij voor ’n moment even de kluts kwijt. Zijn rikketik ging van boem-boem-boem. Geluk en blijdschap verstrengelde zich bij hem samen. Marc wist toen nog niet dat hij de eerste zou gaan maken maar dat z’n duivin “918” een vroege prijs zou gaan winnen daar dacht hij wel aan. Met bevende vingers tikte hij het nummer op zijn telefoon in om te melden dat hij een duif van Agen had thuis gekregen. En met grote nieuwsgierigheid of het een vroege zou zijn. Het is heel begrijpelijk dat hij een kleine luchtsprong van blijdschap maakte toen hij van de man op de meldpost te horen kreeg dat hij een kei vroege duif had geklokt en dat die beslist mee zou gaan wedijveren om de eerste prijs. Dat deze mededeling hem in de opperste stemming bracht dat laat zich wel raden. Met een goed en een prettig gevoel beleefde Marc toen de tijd die hij verder verdeed met het wachten op de rest van zijn 15 andere duiven die hij naar Agen mee had. En dat is geen vervelende tijd geweest. Dat dit door zijn uitslag van 1-9-340-385-732-941-1110-1252 als zeer lucratief zijn beslag kreeg dat zegt méér dan genoeg, zo niet alles. Bij Limburg Totaal werd zijn uitslag 1-5-88-106-156-167-182-189. Dus er ging heel wat ten onder. Uitgedrukt in cijfers waren dit Nationaal 553 liefhebbers en 5479 duiven en bij Limburg Totaal waren het 83 liefhebbers met 786 duiven die het hoofd moesten buigen.  De goede zorgen die hij aan zijn duiven besteed die hebben zijn vruchten afgeworpen. Bij het machtige ZLU wordt hij bij geschreven als Nationale winnaar jarige duiven 2020 . In het jaar dat de corona dood en verderf onder de mensen bracht. En ook dat zijn winnende duivin de naam “Beau” kreeg zo als die van zijn 10-jarige zoon en wat er voor zorgt dat zijn duivin 9/1080918 en zijn overwinning nooit in de vergetelheid raakt. En de overwinning heeft Marc behaalt met een duivin van het goede ras. Kan ook bijna niet anders. Als vader heeft ze een doffer die rechtstreeks komt van het kampioenenhok van Geert Tiemes uit Didam van het soort Jelle Jellema. De moeder is “Dochter Young Magic” die rechtstreeks komt van Bert Saarloos & Zn uit Klaaswaal en is van het soort van Noël Peiren‘. Dat zijn duiven in niks te kort komen dat is vanzelf sprekend. Ze krijgen een goede variatie aan duivenvoer wat hij bezorgd krijgt van het duivenkweekcentrum Simons & Zonen uit Randaal. Omdat zijn duiven van nature gezonde duiven zijn is de  medische zorg er voor heel klein. Zo af en toe krijgen z’n duiven iets voor de luchtwegen en daar blijft het nagenoeg ook bij. Verder is hier niks mee aan toe te voegen en rest er alleen nog maar een felicitatie. Marc Proficiat!           

Pie schepers.

Nieuws flits !!

Recent geplaatste Reportages