De tandem Jan en Leanne van de Pasch te Grubbenvorst waren dit seizoen alweer weergaloos goed!

Wie de eindbalans opmaakt en alle plussen en minnen van 25 jaar bij Jan en Leanne van de Pasch tegen elkaar wegstreept, moet tot de conclusie komen dat de 72 jarige Jan met zijn dochter in dat kwart eeuw in duivensport een dikke voldoende hebben gescoord. Ook nu in het jaar van  2019 beleefden ze weer een top seizoen. Het fenomeen Jan met Leanne die vormen samen nagenoeg een onoverwinnelijk koppel. Over hun prestaties die ze in de vele seizoenen hebben behaald kun je boeken vol over schrijven. Ze zijn toegetreden tot het legioen der kampioenen in Nederland. Hun knal uitslagen brachten hun naam heel vaak op ieders lippen. Heel wat keren werden ze bekroond als beste liefhebber van Nederland in de competitie  “Wie heeft ze beter”. Hun ontelbare titels en overwinningen die ze in de sterkste concoursen hebben behaald dat tekent wel de fijne liefhebbers die ze zijn. Om het anders uit te drukken, het zijn melkers die leven voor hun duiven, er alles voor over hebben en er tevens op een fantastische manier mee om kunnen gaan. En natuurlijk zijn hun duiven zo klasrijk dat ze met hun goede begeleiding zo onnoemelijk vaak de wedstrijd beslissen. Zoals op de vlucht van Chalons en Champagne van 21 juli die ze bij Limburg Totaal, waar ze het concours van  de jonge duiven als het concours met de jonge en oude samen, wonnen. Zo als gewoonlijk hadden ze hun duiven ook voor deze vlucht extra klaar gemaakt en niets onverlet gelaten om ze in de beste conditie te brengen. Met 37 jonge duiven die op de “deur” “worden gespeeld gingen ze de strijd in. Op die bewuste zondag kregen ze de eerste duiven zo kort achter elkaar dat ze 1-2-3-5-6-7-8 bij de jonge duiven scoorden en 1-2-3-4-5-6-7-8 in het concours met jonge en oude duiven samen. Waarbij respectievelijk 4856 en 3257 duiven aan deelnamen zodat de tegenstand aldus sterk genoeg was. En als men kijkt naar distrikt 1 met gemiddeld 1000 duiven in concours dan ziet men dat Jan en Leanne daar liefst 14 keer met de overwinning zijn gaan strijken en zelfs vele keren met goud-zilver en brons. En dat natuurlijk met goeie duiven. En goeie duiven is de basis van de huidige duivensport in Nederland, en dus ook voor ons, zegt Jan. En onder goeie duiven verstaat hij de nazaten uit zijn stamvader “Lowieke” van wijlen “ de mannekes uit Arendonk” en dan de duiven van Willem de Bruyn. De duiven van deze Willem die hebben zich ontpopt tot superkwekers. Dit soort duiven op de hokken bij Jan en Leanne die vormen een eenheid. En om die eenheid te krijgen dat is niet op stel en sprong gegaan. Daar zijn diverse jaren mee gemoeid geweest met de duiven uit te proberen en streng te selecteren. Dit zijn maar enige dingen uit de  duivensport van Jan en Leanne waarvan ze het gevoel hebben dat ze elk seizoen beter en sterker worden. En degene die tegen hun spelen die weten dat maar al te goed. Om hun te kloppen daarvoor moeten harde noten gekraakt worden. Er staat zo langzamerhand geen maat meer op de prestaties van het stel uit Grubbenvorst. Het meest tot de verbeelding spreken elk jaar weer de successen die ze boeken met de duivinnen. Niet de doffers zijn de makers van hun geweldige series en overwinningen maar de vrouwtjes. Als die worden ingekorfd dan mogen die wel driekwartier tot ’n uur bij de doffers. Het spelen met duivinnen, dat weinig moeite kost, dat bevalt hun zo goed dat ze daar niet gauw van afstappen. Het is een feit dat ze met de duivinnen nog betere resultaten behalen dan met hun doffers. Het mag zonder te bluffen worden gezegd dat de “van de Pasch duiven” de parels zijn van de Nederlandse duivenwereld. Het zijn bij uitstek duiven die de garant staan voor een enorm surplus aan kracht en vitaliteit. En die natuurlijk ook goed worden verzorgt. Op dat gebied doen ze alles correct maar ook weer niet overdreven veel. Dagelijks worden alle afdelingen van de hokken tweemaal schoon gemaakt. Dat vinden ze wel belangrijk en daarbij kent ieder z’n taak en weten wat ze te doen hebben. Ieder heeft zijn taak voor het een of het andere bij de verzorging. Bij dit alles zijn ze zeer serieus en is er alles goed getimed. Naar de dierenarts wordt gegaan om de duiven te enten en van Belgica de Weerd gebruiken ze op geregelde tijden de producten  B.S. voor het “geel”  en Belga Tai voor de “ornithose”. Ze zeggen duiven te hebben die door een goede verzorging gehard zijn en zich met zo min mogelijk medische producten gezond weten te houden. Ook wat de duiven in de voerbak krijgen dat wijkt niet af van het gewone. Een goeie vliegmengeling voor de wedstrijd duiven, goed kweekvoer als de duiven jongen hebben en een goede mengeling voor de junioren. Hoewel ze er van overtuigd zijn dat er heden ten dage alleen op graan en water geen successen meer behaald kunnen worden. Met dit alles doen ze het om hun duiven aan een goede gezondheid en conditie te helpen en daarbij verstaan ze de kunst om hun duiven extra te motiveren. Bij Jan van de Pasch op het goedje wordt hard gespeeld en dat gebeurd niet met tweederangs artiesten. Het is onnodig nog te zeggen dat ze met hun ijzersterke duiven, die een evenredig karakter hebben, ze daarmee het kaf van het koren scheiden. En dat al heel-heel veel seizoenen achter mekaar. En dat zal ook wel zo blijven!

Pie Schepers      

Nieuws flits !!

Recent geplaatste Reportages